น้ำตกเอราวัณ ในกาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ ในกาญจนบุรี

 

น้ำตกเอราวัณ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดและสวยงาม ของจังหวัดกาญจนบุรี ในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 500 ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้นเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เดิม มีชื่อว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย ตามชื่อลำห้วยม่องล่ายซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกที่เกิดจากยอดเขา ตาม่องล่ายใน เทือกเขาสลอบ สายน้ำจะไหลมาตามชั้นหินเป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใหญ่ๆได้ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่า หลายชนิดบนคาคาคบไม้ สายธารน้ำที่ไหลตกลดหลั่นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง เสียงสาดซ่า คลอเคล้า ด้วยเสียงเพรียกของนกป่า ทำให้สภาพความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นับเป็นบรรยากาศที่เรียกเอาความมี คุณค่าของป่าเขาลำเนา ไพรซึมซับเข้าสู่อารมณ์ของผู้ใฝ่ความสันโดษ และรักธรรมชาติโดยแท้จริง ในชั้นที่ 7 อันเป็นชั้นบนสุดของน้ำตกลักษณะของน้ำตกชั้นที่ 7 ลักษณะสายน้ำไหลบ่า มองดูคล้ายกับหัวช้างเอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อน้ำตก จนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า “น้ำตกเอราวัณ”

 

ประวัติ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากมาย ได้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2518 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณป่าเขาสลอบ ในท้องที่ตำบลไทรโยค ตำบลท่าเสา ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งประกาศไว้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 114 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2518 เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 11 ของประเทศไทย

ภูมิอากาศ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีภูเขาหินปูนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 996 เมตร และ อุทยานแห่งชาติเอราวัณได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือช่วยพัดพาให้เกิดฝน แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตเงาฝน ทำให้มีปริมาณฝนตกไม่มากนักและอากาศค่อนข้างร้อน ลักษณะอากาศดังกล่าวจึงไม่เป็นปัญหาต่อการเที่ยวชมทำให้สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดู ฤดูฝนจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ส่วนฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

นอกจากน้ำตกที่สวยงามแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจใน อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งนี้มีพืชพรรณ สัตว์ป่ามากมาย เช่น  สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นก และสัตว์น้ำจืด  นักท่องเที่ยวสามารถชม ช้างอินเดีย เสือ หมูป่า กวาง ค่าง บ่าง ชะนี เลียงผา อีเก้ง สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ มีถ้ำที่มีชื่อเสียงในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เช่น ถ้ำพระธาตุ ถ้ำวังบาดาล ถ้ำตาด้วง ถ้ำหมี ถ้ำเรือ เป็นต้น
คุณสามารถไปชม น้ำตกเอราวัณ โดยขับรถ หรือนั่งรถบัสไปที่ จังหวัดกาญจนบุรี

บางรูปถ่ายในปี 2554:

 

 
 

Add comment