พิพิธภัณฑ์ และ ศูนย์ศึกษาชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ และ ศูนย์ศึกษาชาวเขา

 

ชั้น 3 อาคารพีดีเอ
620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร/โทรสาร: 053 740088
อีเมล์: crpdatour@hotmail.com, crpdatour@yahoo.com
เว็บไซต์: www.pda.or.th/chiangrai/hilltribe_museum.htm

 

อาคาร พีดีเอ

เปิดบริการ
วันจันทร์-วันศุกร์: 8:30-18:00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์: 10:00-18:00 น.

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ตั้งอยู่ที่ ชั้น3 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย (เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดแสดงและจัดฉายสไลด์โชว์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัตถุสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ ชุดแต่งกายประจำเผ่า รวมทั้งข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับชาวไทยภูเขา 6 เผ่า คือ อาข่า ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เย้า และม้ง

เป็นการแนะนำของชนกลุ่มน้อย”ชาวเขา”ที่น่าสนใจ สามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และศูนย์การศึกษาชาวเขา โครงการนี้บริหารจัดการโดย” Population and Community Development Association (PDA) of Thailand” สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนแห่งประเทศไทย พิพิภัณฑืแห่งนี้ได้รับความร่วมมือกับชุมชน เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือของประเทสไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการนี้มีมา 18 ปีแล้ว อาคารพีดีเอ ยังเป็นบ้าน มีร้านอาหารแคบเบ็กและคอนด้อม และพีดีเอทัวร์ การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังมีห้องฉายวีดีทัศน์ให้ชมอีกด้วย ใช้เวลาชมประมาณ 20 นาที วีดีทัศน์อธิบายเกี่ยวกับชาวเขา ในจังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด 5 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาญี่ปุ่น การแสดงที่พิเศษนี้ รวมถึงรูปแบบของบ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมทั้งการเพาะปลูกข้าว และอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว ร้านขายของในพิพิธภัณฑ์จะขายพวกงานหัตถกรรม ต่างๆมากมายที่ชาวเขาทำขึ้น

Add comment