ระเบียบการยื่นขอวีซ่ากัมพูชา

ระเบียบการยื่นขอวีซ่ากัมพูชา

สำหรับคนไทย

ที่ต้องการจะไปยังกัมพูชานั้น ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพียงแต่นำพลาสปอร์ตมาด้วยและให้ทาง ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทยทำการสแตมป์วีซ่าขาออก และหลังจากนั้นก็นำพลาสปอร์ตมาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาเพื่อทำการสแตมป์เข้าประเทศกัมพูชา โดยการมากัมพูชาของคนไทยนั้นกัมพูชาจะสแตมป์และให้วีซ่ากับคนไทยเป็นเวลา 15 วันเลย

 

สำหรับชาวต่างชาติ

  1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันขอวีซ่า,หน้าประทับตราต้องมีสองหน้าขึ้นไป และถ้ามีเล่มเก่าขอเล่มเก่าด้วย
  2. ใบคำร้องขอวีซ่า ต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  3. รูปถ่าย 2×2 นิ้ว หน้าตรง สีพื้นหลังสีอ่อนไม่มีลวดลายไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ เป็นภาพถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือนขึ้นไป จำนวน 2 รูป
  4. เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า(ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด

 

สำนักงานยื่นขอวีซ่ากัมพูชา

518/4 ถนนประชาอุทิศ(ซอยรามคำแหง 39)แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-9575851-2 โทรสาร 02-9575850

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ยื่นขอวีซ่า

15.00-16.00 น. รับวีซ่า

ค่าธรรมเนียมประมาณ 1000 บาท

(ดำเนินการใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ หรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับเอกสารในการขอวีซ่าละการพิจารณาจากสถานฑูต)

แต่ถ้าไม่อยากไปขอวีซ่าที่กรุงเทพฯ ในการเดินทาไปพนมเปญ แนะนำให้ทำ visa on arrival ที่สนามบิน สะดวกมากตอนอยู่บนเครื่องก็กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยพร้อมทั้ง รูปถ่าย 1 ใบ ( 2 นิ้ว)ลงสนามบินแล้วจะเจอเคาน์เตอร์ VISA อยู่ด่านแรกเลย ก็ยืนเอกสารกับรูป และพาสปอร์ตแล้วไปยืนรอที่ด้านขวา เดี๋ยวเขาจะเรียกเราเองตอนทำเสร็จ ก็จ่ายเงินไป (20US$ สำหรับtourist)

ถ้าคนไม่เยอะ ไม่น่าเกิน 10 นาทีก็ได้แล้ว

This post is also available in: อังกฤษ, ฝรั่งเศส

Add comment