วัดพระแก้ว ,เชียงราย,ประเทศไทย

วัดพระแก้ว ,เชียงราย,ประเทศไทย


วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม ในจังหวัดเชียงราย ในประเทศไทย เพราะการก่อสร้างอาคารที่สวยงาม และพระแก้วมรกตที่มีความสวยงาม วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ในตัวเมืองเชียงราย แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าเยี้ย” เยี้ย แปลว่าไม้ไผ่ เพราะบริเวรที่ตั้งของวัดเป็นป่าไผ่ จึงเป็นที่มาของชื่อนี้

ตามประวัติกล่าวว่าเจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงราย เป็นผู้อัญเชิญพระแก้วมรกต มาจากเมืองกำแพงเพชร ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดี จึงได้พอกพูนทับองค์พระแก้วมรกต แล้วนำไปบรรจุไว้ใจเจดีย์ วัดป่าเยี้ย อีก 45 ปี ต่อมา เกิดฟ้าผ่าที่องคืเจดีย์ พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององคืหนึ่งตกลงมาจากเจดีย์ จึงได้อัญเชิญไปไว้ที่วิหารหลวงได้ 2 เดือนต่อมาปูนบริเวณพระนาสิก(จมูก) กระเทาะออกจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียว เจ้าอาวาสได้กระเทาะปูนออก จึงปรากฏพระแก้วสีเขียวทั้งองค์ ในช่วงเวลานั้น เชียงรายอยู่ภายใต้การปกครองของเชียงใหม่ ในยุคสมัยของพระเจ้าสามฝั่งแกน เมื่อทราบข่าวจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปเมืองเชียงใหม่ รวมระยะเวลาประดิษฐานอยู่ที่เชียงรายเป็นเวลา 45 ปี วัดป่าเยี้ยที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต จึงถูกเรียกว่า “วัดพระแก้ว” ในเวลาต่อมา

พระแก้วหยก เป็นพระพุทธรูปหยกที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ร่วมกันสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2533 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระโอสถวัดพระศรีรัตนสาสดาราม เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2534 ชาวเชียงรายได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดพระแก้ว เรียกว่า “พระหยกเชียงราย”

หอพระแก้วเชียงราย หรือทางเข้า
ภายในวัดยังมีอาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  หอพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม และหอพระหยกเชียงราย  ประดิษฐานพระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยก  โดยสร้างขึ้นเป็นองค์แทนพระแก้วมรกต ที่ถูกค้นพบ ณ. เจดีย์วัดพระแก้วเป็นแห่งแรก

พระอุโบสถวัดพระแก้วในปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน คนเชียงรายเรียกกันว่า “พระเจ้าล้านทอง” เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงรายให้การเคารพและนับถือเป็นอันมาก แต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเจ้าล้านทอง ต่อมามีสภาพเป็นวัดร้างจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดดอยงำเมือง และอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดพระแก้ว เมื่อปี พ.ศ.2504 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”

การสร้างพระวิหาร หรือวัดแห่งนี้ เริ่มต้นในปี 2328 และ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารม ที่กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้จะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่

 

พระประธานที่ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระแก้วเป็นพระพุทธรุปสำริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูงจากเกตุถึงยอดพระรัศมี 2.80 เมตร รอบพระเศียร 1.60 เมตร นั่งขัดสมาธิราบ พระรัศมีเป็นลักษณะมีดอกบัวตูมอยู่ในเปลวเพลิง ชายสังฆาฏิสั้นเหนือรายพระถัน เม็ดพระศกใหญ่พระหนุเป็นปมใหญ่และชัดมาก พระพุทธรูปองค์นี้ แต่เดิมเป็นของวัดล้านทอง พระในอุโบสถสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2433 มีขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 21.85 เมตร เดิมเป็นพระวิหาร ต่อมาได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2495 ได้ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2503

การเข้าวัดพระแก้ว ต้องแต่งตัวให้สุภาพ ห้ามใส่ร้องเท้าแตะ ห้มใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้น และห้ามใส่เสื้อสายเดี่ยว

 


มีไกด์บริการ ในช่วงเวลาประมาณระหว่าง 10:00 – 14:00 น. หรือ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ไกด์แบบที่เป็นเทปอัดเสียง มีทั้งภาษา อังกฤษ เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น รัสเซีย และสำหรับบัตรเข้าชมราคา 125 บาท

 

 

จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพระแก้วมรกต ทั้งภาไทย และภาษาอังกฤษ

การเดินทาง เมื่อถึงห้าแยกขุนเม็งรายกลางตัวเมืองเชียงราย ให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปเรื่อยๆ จนสุดทาง สามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นวัดพระแก้วอยู่ทางขวามือ

 

 

This post is also available in: อังกฤษ

Add comment