เมืองเสมา โคราช

เมืองเสมา  โคราช

 

เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ตั้งอยู่ที่ตำบลเสมา ห่างจากเมืองนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 30 กิโลเมตร จากตลาดอำเภอสูงเนิน เดินทางผ่านลำตะคองและผ่านบ้านหินตั้งไป จนถึงเมืองเสมาเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร แผนผังเมืองเป็นรูปไข่กว้าง 1,400 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีการค้นพบโบราณวัตถุในบริเวณนี้มากมาย ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงเนินดินเป็นแนวยาว คล้ายกำแพงและพระนอน สมัยทวารวดีที่วัดธรรมจักรเสมาราม

 

Prasat Non Ku

ปราสาทโนนกู่

Prasat Muang Khaek

ปราสาทเมืองแขก

Prasat Muang Kao

ปราสาทเมืองเก่า

Muang Sema

เมืองโบราณ เมืองเสมา

Ancient Canal at Muang Sema

และนี่คือคลองโบราณที่เมืองเสมา

 

This post is also available in: อังกฤษ, ฝรั่งเศส

Add comment