แจ้งข่าวให้ทราบค่ะเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาจะมีการซ่อมท่อน้ำดิบตั้งแต่วันที่ 24-26 มีนาคม 2559 อาจจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลจึงขอให้ประชาชนได้สำรองน้ำหรือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ

Add comment