โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อน ปีที่ เปิดรับสมัครน้องๆอาสาสมัครในโครงการ สามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 15 รับบุญได้ช่วง 7 มีนาคม- 30 เมษายน อาสาสมัครจึงเป็นบุคคลที่มีความเก่งและความดีที่โลกต้องการซึ่งเกิดจากการฝึกฝนตนเองโดยผ่านงานบุญระดับโลก กิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กิจกรรมจัดขึ้นที่ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาติดต่อ 081-3804701

Add comment