โรงพยาบาล ,อุบลราชธานี

โรงพยาบาล ,อุบลราชธานี

 

โรงพยาบาล Hospital
1 โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี Ratchawet Ubon Hospital
2 โรงพยาบาลพญาไท Phayatai Hospital
3 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธุ์ Phrasi Mahapo Hospital Ratchatani Hospital
4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ Sappasit Prasong Hospital
5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ Sappasit Hospital
6 โรงพยาบาลเซ็นทรัล เมโมเรียล Central Memorail Hospital
7 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี Ubonrak Thonburi Hospital
8 โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า Romklao Private Hospital
9 โรงพยาบาลร่มเกล้า Romklao Hospital

 

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
999 ถนนชยางกูร, ตำบลในเมือง,อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045-280040-55
เวปไซต์: www.rajavejubol.com
นี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่เราสามารถแนะนำได้

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
โทรศัพท์: 045-244-973
เวปไวต์: www.sappasit.net
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทหารในอุบลราชธานี
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์
383 ถนนวาริน-พิมูล, ตำบลแสนสุข, อำเภอวารินชำราบ, อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์: 045-321173
เวปไซต์: www.ksp-hosp.com
นี้เป็นโรงพยาบาลทหาร ใกล้กับสนามกอล์ฟ ในอำเภอวารินชำราบ ซึ่งเราเคยได้ยิน ความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปว่ารักษาดี


โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี
นีเป็นอีกโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ในอุบลราชธานี

This post is also available in: อังกฤษ

Add comment